Kosten

Mevrouw mr J. Dongelmans heeft met ingang van 1 januari 2017 voor nieuwe zaken een uurtarief van € 255,- per uur te vermeerderen met 6% aan kantoorkosten en 21% BTW.

Daarnaast worden zogenaamde verschotten in rekening gebracht aan cliënt. Dit betreffen deurwaarderskosten, kosten verbonden aan het verkrijgen van uittreksels (leges), kosten verbonden aan het voeren van de procedure bij een gerecht (griffierecht) en kosten van vertalingen, adviezen en dergelijke.

Voorts hanteert mevrouw Dongelmans een vast tarief van € 2.500,-, inclusief kantoorkosten, BTW en verschotten, voor het behandelen van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding.
Voor dat bedrag vindt er één uur overleg plaats tussen beide partijen en mevrouw Dongelmans, waarna er een concept echtscheidingsconvenant wordt opgesteld. Hierover kan verder schriftelijk gecorrespondeerd worden, tenzij partijen nog een bespreking willen. Daarna wordt het echtscheidingsconvenant definitief gemaakt en zorgt mevrouw Dongelmans voor de verdere afwikkeling van de echtscheiding bij de rechtbank (indienen verzoekschrift en verkrijgen beschikking), waarna ook de inschrijving van de echtscheiding wordt verzorgd.

Het kantoor declareert in de gewone lopende zaken één keer per maand achteraf over de gewerkte uren. Bij de declaratie wordt altijd een specificatie van de gewerkte uren en gemaakte kosten  meegezonden.

Mevrouw Dongelmans werkt niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingen van de Raad voor de Rechtsbijstand).