Kosten

Mevrouw Dongelmans heeft met ingang van 1 oktober 2022 voor nieuwe zaken een uurtarief van € 300,- per uur, te vermeerderen met 6% aan kantoorkosten en 21% BTW.

Daarnaast worden zogenaamde verschotten in rekening gebracht aan de cliënt.
Dit betreffen o.a. deurwaarderskosten, kosten verbonden aan het verkrijgen van uittreksels (leges), kosten verbonden aan het voeren van de procedure bij een rechtbank of gerechtshof (griffierecht), als ook kosten van vertalingen, externe adviezen en dergelijke.

Het kantoor declareert in de gewone lopende zaken één keer per maand achteraf (meestal op de eerste werkdag van de volgende maand over de gewerkte uren.
De betalingstermijn is veertien dagen, tenzij andere afspraken zijn gemaakt.
Bij de declaratie wordt altijd een specificatie van de gewerkte uren en gemaakte kosten gegeven.

Voorts hanteert mevrouw Dongelmans een vast tarief van € 3.475,-, inclusief kantoorkosten, BTW en verschotten, voor het behandelen van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding  of ontbinding van een geregistreerd partnerschap, voor twee cliënten derhalve.
Voor dat bedrag vindt er één uur overleg plaats tussen mevrouw Dongelmans en beide partijen, waarna er door haar een concept echtscheidingsconvenant wordt opgesteld. Indien nodig (als er minderjarige kinderen zijn) wordt onder haar leiding ook een ouderschapsplan door partijen zelf opgesteld. Hierover kan verder schriftelijk gecorrespondeerd worden, tenzij partijen nog een bespreking willen.
Daarna worden het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan definitief gemaakt en zorgt mevrouw Dongelmans voor de verdere afwikkeling van de echtscheiding bij de rechtbank (indienen verzoekschrift en verkrijgen beschikking), waarna ook de inschrijving van de echtscheiding wordt verzorgd.

Mevrouw Dongelmans werkt gebruikelijk niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingen van de Raad voor de Rechtsbijstand).