Kosten

Mevrouw Dongelmans heeft met ingang van 1 januari 2017 voor nieuwe zaken een uurtarief van € 265,- per uur te vermeerderen met 6% aan kantoorkosten en 21% BTW.

Daarnaast worden zogenaamde verschotten in rekening gebracht aan de cliënt.
Dit betreffen deurwaarderskosten, kosten verbonden aan het verkrijgen van uittreksels (leges), kosten verbonden aan het voeren van de procedure bij een rechtbank of gerechtshof (griffierecht) en kosten van vertalingen, externe adviezen en dergelijke.

Voorts hanteert mevrouw Dongelmans een vast tarief van € 2.975,-, inclusief kantoorkosten, BTW en verschotten, voor het behandelen van een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding.
Voor dat bedrag vindt er één uur overleg plaats tussen beide partijen en mevrouw Dongelmans, waarna er door haar een concept echtscheidingsconvenant wordt opgesteld. Indien nodig (als er minderjarige kinderen zijn, wordt onder haar leiding ook een ouderschapsplan door partijen zelf opgesteld.
Hierover kan verder schriftelijk gecorrespondeerd worden, tenzij partijen nog een bespreking willen.
Daarna worden het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan definitief gemaakt en zorgt mevrouw Dongelmans voor de verdere afwikkeling van de echtscheiding bij de rechtbank (indienen verzoekschrift en verkrijgen beschikking), waarna ook de inschrijving van de echtscheiding wordt verzorgd.

Het kantoor declareert in de gewone lopende zaken één keer per maand achteraf (meestal op de eerste werkdag van de volgende maand over de gewerkte uren.  De betalingstermijn is veertien dagen. Bij de declaratie wordt altijd een specificatie van de gewerkte uren en gemaakte kosten  meegezonden.

Mevrouw Dongelmans werkt niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoegingen van de Raad voor de Rechtsbijstand).