Nieuws


Wettelijke indexering

Op basis van artikel 1:401a BW wordt de door de rechter vastgestelde of tussen partijen overeengekomen kinderalimentatie en partneralimentatie met ingang van 1 januari van een jaar verhoogd met de wettelijke indexering.
Dat bedrag wordt door de Minister van Justitie vastgesteld in november van het jaar ervoor en is een gewogen gemiddelde van verschillende indexcijfers.
De wettelijke indexering voor 2020 is vastgesteld op 2,5%, voor 2021 is dat 3%.