Nieuws

Samenwerking
Sedert 1 februari 2022 werkt mevrouw Dongelmans samen met de heer mr A.B. (Bas) Maaten, die als specialisme ondernemingsrecht heeft.
Als gevolg daarvan gaat mevrouw Dongelmans ook ondernemingsrechtzaken doen en gaat de heer Maaten familiezaken doen.


Wettelijke indexering

Op basis van artikel 1:401a BW wordt de door de rechter vastgestelde of tussen partijen overeengekomen kinderalimentatie en partneralimentatie met ingang van 1 januari van een jaar verhoogd met de wettelijke indexering.
Dat bedrag wordt door de Minister van Justitie vastgesteld in november van het jaar ervoor en is een gewogen gemiddelde van verschillende indexcijfers.
De wettelijke indexering voor 2023 is vastgesteld opĀ  3,4%. en voor 2024 op 6,2%.

Geen Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Dongelmans meer
In 2022 heeft mevrouw Dongelmans de bankrekening van de Stichting opgeheven en daarna ook de Stichting.
Er is geen verplichting meer van de Orde om een dergelijke Stichting aan te houden.